Billedet opdateres hvert minut - Slet cache/browserdata hvis billedet ikke skifter!
The image is updated every minute - Delete cache/browser data if the image does not change!